ییست اسپرینت Yeast Sprint

ییست اسپرینت:

دستیابی به حداکثر تولید دام های امروزی که دارای پتانسیل بالای ژنتیکی می باشند با استفاده از جیره های غنی از کربوهیدرات قابل تخمیر و پروتئین و کاهش الیاف فیبر جیره امکان پذیر است که این جیره ها باعث کاهش نشخوار و اختلال در توازن شکمبه و اختلالات متابولیکی مانند اسیدوز  تحت بالینی می گردد. مدفوع بی قوام ، لنگش و کاهش تولید و  چربی شیر، از نتایج آن است.

YEAST SPRINT مخلوطی از مخمرزنده و هیدرولیز شده است که به کارایی بهتر شکمبه کمک می کند. اجزا جیره در شکمبه مورد تخمیر میکروبی توسط باکتری ها ، پروتوزوآ های مژک دار و قارچ های بی هوازی قرار می گیرد. محصول حاصل از فعالیت میکروبی اسیدهای چرب فرار است که 80 درصد انرژی دام را تامین می کند و همچنین پروتئین باکتریایی که حدود 50 تا 80 درصد از پروتئینی است که به روده می رسد.

Yeast Sprint بسته بندی شده دارای گارانتی تا پایان تاریخ مصرف می باشد.

Yeast Sprint بسته بندی شده در جای خنک نگهداری شود.

دانلود کاتالوگ محصول

بازگشت