Nema Q کنه کش

Nema Q کنه کش

Nema Q یک محصول جدید، کاملا طبیعی و ارگانیک می باشد.

این محصول از عصاره طبیعی درخت Quillaja می باشد.

آفت کش بیولوژیکی برای از بین بردن کنه های انگل گیاهی است.

عملکرد:
از طریق جلوگیری از سنتز کلسترول باعث تخریب سلول می گردد. ایجاد یک کمپلکس بین استرول های غشاء با ساپونین می کند. ساپونین ها باعث ایجاد سوراخ هایی در غشاء سلول می گردند.

میزان مصرف:
10-5 لیتر در 2500 تا 5000 لیتر آب در هکتار