تیت اسکرابر Teat Scrubber

تیت اسکرابر Teat Scrubber:

شست و شو، ضدعفونی کننده، خشک کردن و ماساژ تیت در کمتر از 10 ثانیه

عدم نیاز به استفاده از دستمال مرطوب و خشک و سایر عملیات پری دیپ

تحریک کارتیه وخروج سریعتر شیر و همچنین سرعت بالای عملیات پری دیپ

حذف خودکار اولین قطرات شیر که سبب کاهش سطح باکتریها و تعداد سلولهای سوماتیکی 

صرفه جویی تا 80درصد در مصرف آب 

کاهش ورم پستان

دانلود کاتالوگ

بازگشت