اجکن ییست Agecon Yeast

اجکن ییست:

اجکن ییست محصولی بر پایه اسیدهای آلی مختلف می باشد که ترکیباتی همچون دیواره سلولی مخمر و عصاره جلبک را نیز داراست.

توضیحات

اجکن ییست Agecon Yeast:

اجکن ییست به دلیل رها سازی آرام اسیدها، در تمام طول دستگاه گوارش آنها را با نسبت های معین و مناسب در دسترس قرار می دهد.

این محصول با تغییر کارکرد پمپ پروتونی (عملکرد غیر مستقیم اسیدها) و تاثیر اسید پروپیونیک (عملکرد مستقیم اسیدها) از تکثیر پاتوژنهای ویرووسی و باکتریایی جلوگیری کرده در نتیجه مانع از ایجاد بیماری و التهاب در طیور می شود. همچنین عصاره جلبک باعث تحریک سیستم ایمنی می شود.

اجکن ییست مانع از تخمیر مواد غذایی توسط قارچ ها شده و اثرات سمی آنها و باکتری های هایی همچون کلستریدیوم را می کاهد به همین علت باعث بهبود رشد و تولید می شود.

هنگام مخلوط کردن مواد اولیه ساخت خوراک، اجکن ییست با تاثیر بر کنترل قارچ ها از بالا رفتن دما بیش از حد جلوگیری می کند به همین علت ارزش غذایی خوراک حفظ شده و خواص ارگانولپتیک (عطر و طعم) از بین نمی رود.

اجکن ییست با افزایش زیست فراهمی اجزای خوراک باعث افزایش جذب ریز مغذی هایی مانند اسیدهای آمینه، مواد معدنی مختلف و … می شود.