پرکلینسید Percleancid

پرکلینسید

پرکلینسید Percleancid

پرکلیسید یک محصول اکسید کننده و ضدعفونی کننده بسیار قوی است که با پاره کردن پیوندهای کووالانسی یگانه و دوگانه و عناصر دیواره دردیواره پروتوپلاسمی میکروارگانیسم ها باعث از بین رفتن آنها و حتی مواد ترشح شده از آنها نیز از بین می رود. 

  • قدرت ضد عفونی در دمای 0 تا 90 درجه سانتی گراد
  • عدم نیاز به آبکشی پس از مصرف
  • عدم ایجاد سمیت

دانلود کاتالوگ

بازگشت

دسته: