پرکلین سید Percleancid

لیبل پرکلیسید

پرکلین سید Percleancid

پرکلین سید یک محصول اکسید کننده و ضدعفونی کننده بسیار قوی است.

پرکلین سید با پاره کردن پیوندهای کووالانسی یگانه و دوگانه و عناصر دیواره در دیواره پروتوپلاسمی میکروارگانیسم ها باعث از بین رفتن آنها شده و حتی مواد ترشح شده از آنها نیز از بین می رود. 

مزایای پرکلین سید:

  • قدرت ضد عفونی در دمای 0 تا 90 درجه سانتی گراد

  • عدم نیاز به آبکشی پس از مصرف

  • عدم ایجاد سمیت

  • اثر گذاری پس از 15 ثانیه

دانلود کاتالوگ

بازگشت

دسته: