سلولز

سلولز:

سلولز شرکت درمان گستر فرزانگان از لحاظ فیزیکی پودری و قابل تعلیق در آب می باشد که یکی از مهمترین خواص آن قوام دهندگی و تغییر ویسکوزیته می باشد، بر pH سوسپانسیون ها و ظرفیت تشکیل توده های بزرگ تاثیری ندارد. این ماده عامل چسبندگی، ایجاد استحکام، حفظ حالت کلوئیدی، تثبیت کننده، عامل تعلیق ساز در صنایع رنگ سازی می باشد.

در حال حاضر محصول سلولز توسط شرکت درمان گستر فرزانگان قابل ارائه به مشتریان می باشد.

دسته: