چهاردهمین نمایشگاه دام ، طیور

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی
        دام ، طیـــور
     فرآورده های لبنی و صنایع وابسته
 
 ساعت بازدید : ۹ صبح الی ۵ بعدازظهر
 
 تاریخ : ۸ لغایت ۱۱ آبان ۱۳۹۴
 
  مکان : تهران ، بزرگراه دکتر چمران ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
 سالن شماره : ۱/۴۴   غرفه شماره : ۶    نام شرکت: درمان گستر فرزانگان 

تصاویر چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی

تاریخ: ۵-۲ بهمن ماه ۹۲

ساعات بازدید:۲۰-۱۴

مکان: اصفهان-پل تاریخی شهرستان-محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

شرکت فرزانگان در غرفه B31  سالن میرداماد پذیرای بازدیدکنندگان محترم می باشد.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام،طیور و دامپزشکی

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور

و دامپزشکی

تاریخ: ۱۲-۹ بهمن ماه ۹۲

ساعات بازدید:۲۱-۱۵

مکان: اصفهان-پل تاریخی شهرستان-محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

شرکت فرزانگان در غرفه B22  سالن میرداماد پذیرای بازدیدکنندگان محترم می باشد.

VIV Turkey 2015

 ۲۱-۲۳ خرداد ۹۴

نمایشگاه دام،طیور و آبزیان

۹۱/۹/۷-۱۰

اصفهان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلمان- ۲۶-۲۲ آبان/ ۲۰۱۲ Euro Tier نمایشگاه

نمایشگاه دام و طیور و کشاورزی ازمیر ترکیه-۲۹مهر تا ۲ شهریور

نمایشگاه دام و طیور ۹۰

اصفهان

VIV Turkey 2015

تاریخ نمایشگاه: ۲۳-۲۱ خرداد ۹۴

ساعات بازدید: ۱۹:۰۰-۱۰:۰۰

مکان: ترکیه-استانبول

Istanbul Expo Center

شرکت فرزانگان در غرفه B28 سالن ۱۱ پذیرای بازدید کنندگان محترم می باشد.

چهاردهمین نمایشگاه دام ، طیور

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی
        دام ، طیـــور
     فرآورده های لبنی و صنایع وابسته
 
 ساعت بازدید : ۹ صبح الی ۵ بعدازظهر
 
 تاریخ : ۸ لغایت ۱۱ آبان ۱۳۹۴
 
  مکان : تهران ، بزرگراه دکتر چمران ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
 سالن شماره : ۱/۴۴   غرفه شماره : ۶    نام شرکت: درمان گستر فرزانگان

تصاویر چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور

دومین همایش و نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

دومین همایش و نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

VIV Turkey 2017

۱۵-۱۷ تیرماه ۱۳۹۶۱۵-۱۷ تیرماه ۱۳۹۶