دعوت به همکاری

این شرکت جهت تکمیل کادر فنی و فروش خود به یک خانم کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته علوم دامی، متولد سال ۱۳۷۱ به بعد نیاز مند است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۳۱۳۲۳۵۷۵۹۵ تماس حاصل فرمایید.

دعوت به همکاری

این شرکت جهت تکمیل کادر فنی و فروش خود به یک خانم کارشناس علوم دامی برای دفتر اصفهان نیازمند است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۳۱۳۲۳۵۷۵۹۵ تماس حاصل فرمایید.

دعوت به همکاری

این شرکت جهت تکمیل کادر فنی و فروش خود  در بخش کشاورزی نیاز به  یک خانم کارشناس کشاورزی نیازمند است

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۳۱۳۲۳۵۷۵۹۵ تماس حاصل فرمایید.

دعوت به همکاری

این شرکت جهت تکمیل کادر فنی و فروش خود به یک خانم دامپزشک برای دفتر اصفهان نیازمند است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۳۱۳۲۳۵۷۵۹۵ تماس حاصل فرمایید.

دعوت به همکاری

این شرکت جهت تکمیل کادر فنی و فروش خود به یک خانم دامپزشک برای دفتر تهران نیازمند است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۳۱۳۲۳۵۷۵۹۵ تماس حاصل فرمایید.