ارتباط با ما

آدرس دفتر اصفهان: اصفهان، خیابان میرداماد، کوچه ۳۶، ساختمان پارسیان، طبقه دوم

شماره تماس: ۰۳۱۳۲۳۵۷۵۹۵

آدرس دفتر کرج: کرج، سرآسیاب، پل امام زاده حسن، کوچه ۶۵۴، بلوک B، طبقه اول، واحد ۳۷

شماره تماس: ۰۲۶۳۲۴۰۳۴۶۷

فرشاد جمشیدیان

مؤسس و رئیس هیئت مدیره

مدیر فعالیت های تیمی فرزانگان

شماره تماس: ۰۹۱۳۳۱۹۱۵۸۰

ایمیل: farshad.jamshidian@gmail.com

سحرالسادات رجائی

مدیریت بخش خوراک دام، کشاورزی و صنایع غذایی

شماره تماس: ۰۹۱۳۶۲۸۷۰۰۶

ایمیل: darmangostarf@yahoo.com

آزاده براآنی

مدیریت بخش ژنتیک

شماره تماس: ۰۹۱۳۶۲۸۷۰۰۳

ایمیل: baraani.farzanegan@yahoo.com

مریم بوشهری

مدیریت بخش بازرگانی و طیور

شماره تماس: ۰۹۱۳۶۲۸۷۰۰۵

ایمیل: boushehri.farzanegan@yahoo.com


فرخنده جمشیدیان

مدیریت بخش مالی

شماره تماس: ۰۹۱۳۶۲۸۷۰۰۴

ایمیل: jamshidian.farzanegan@yahoo.com

شیرین نصری راد

کارشناس فروش

مدیریت بخش دام سبک

شماره تماس:۰۹۱۳۷۹۳۹۰۶۰