پرمیکس ۵۰-۷۵ فرزانگان

پرمیکس ۵۰-۷۵ فرزانگان:                                                                                                                                                                                                                                                 بازگشت

بالانس کردن جیره های غذایی خصوصا برای گاوهای پر تولید و سوپر تولید نیازمند سطوح بالای مواد مغذی گرانقیمت می باشد که به علت مصرف محدود انها در جیره، خرید و مخلوط سازی در کنسانتره برای این اقلام کار مشکلی است که معمولاً با دقت انجام نمی شود. پرمیکس ۵۰-۷۵ فرزانگان یک پیش مخلوط از تمام مکملها، ریزمغذی ها و افزودنیهایی تشکیل شده که مقادیر مصرف آنها کم ولی به علت نوع آنها و کیفیت و دقت همگن سازی در میکسر، بشدت حائز اهمیت می باشند.

مزایا:

  • تأمین تمامی مواد مغذی در بهترین کیفیت
  • افزایش خوش خوراکی
  • افزایش هضم و جذب
  • افزایش راندمان تولید
  • افزایش فحلی
  • افزایش عمر ماندگاری گله
  • افزایش مقاومت سیستم ایمنی