نمایشگاه

*** منتظر دیدارتان هستیم***

ششمین نمایشگاه دام و طیور فید اکسپو

مکان: تهران

غرفه گروه بازرگانی فرزانگان- فرزانگان فید ادتیو

زمان: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ الی ۱۳۹۹/۰۶/۱۴

شرکت در هجدهمین نمایشگاه دام و طیور اصفهان

مکان: نمایشگاه بین المللی اصفهان

تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ الی ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ 

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰

سالن میرداماد 

غرفه فرزانگان ژنتیک

نمایشگاه Feedexpo

تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ الی ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ 

آدرس: تهران، بوستان گفتگو

سالن گلستان

نمایشگاه بین المللی اصفهان

صنعت دام، طیور، لبنی و صنایع وابسته

تاریخ ۲۹ فروردین الی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمایشگاه Feedexpo تهران

دومین همایش و نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

نمایشگاه اصفهان

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان

تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

نمایشگاه تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، لبنی و صنایع وابسته 

تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

نمایشگاه Feedexpo  تهران

دومین همایش و نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ لغایت ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

نمایشگاه تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران

تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ لغایت ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

VIV ترکیه

نمایشگاه VIV 2015  ترکیه- استانبول

تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ لغایت ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

نمایشگاه اصفهان

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور

تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

نمایشگاه اصفهان

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی

تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۰۵

نمایشگاه ترکیه

VIV 2013 ترکیه- استانبول

تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ لغایت ۱۳۹۲/۰۳/۲۳

نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی صنعت دام، طیور و آبزیان

تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ لغایت ۱۳۹۱/۰۹/۱۰

نمایشگاه آلمان

EuroTier آلمان ۲۰۱۲

تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ لغایت ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

نمایشگاه ترکیه

نمایشگاه ازمیر ترکیه

تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ لغایت ۱۳۹۰/۰۷/۰۲

نمایشگاه اصفهان 

تخصصی صنعت دام، طیور، آبزیان

تاریخ ۱۳۹۰