سمینار و کارگاه آموزشی

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع شاخص انتخاب در گاو شیری

با سخنرانی آقای دکتر علی صادقی

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع تاثیر کیفیت مواد خوراکی بر اقتصاد دامداری

با سخنرانی آقای مهندس مسعود برومند

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع مدیریت پرورش بره و بزغاله های شیر خوار

با سخنرانی آقای دکتر ابراهیم قاسمی

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع استفاده از اسپرم های ژنومیک و تاثیر آن بر پیشرفت زنتیکی و فاصله نسل گاو های شیری

با سخنرانی آقای دکتر محسن دادار

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع میکروب های شکمبه:ریز نقش با نقش بزرگ

با سخنرانی آقای دکتر داریوش علیپور

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع خواص فراسودمند برخی پسماندهای صنایع کشاورزی در تغذیه نشخوار کنندگان

با سخنرانی آقای دکتر احمد ریاسی

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع تولید مثل و اقتصاد گله های شیری

با سخنرانی آقای دکتر آرمین توحیدی

تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع راهکارهای شیردهی در گوساله های شیری

با سخنرانی آقای دکتر آذر فر

تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع اصلاح نژاد دام

با سخنرانی مهندس احسان جوانبخت

تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع پروتئین میکروبی (شناخت و بررسی آن در تغذیه نوین

با سخنرانی خانم دکتر مریم بوشهری وآقای دکتر دانیال دانشور

تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع ارزیابی وضعیت سلامت گاو های دوره انتقال

با سخنرانی مهندس عباس زالبیک

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع کارگاه لنگش (اسکورینگ حرکتی،مبانی،روش، ارزیابی)

با سخنرانی دکتر احمد رضا محمد نیا

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع کمبود سویا چالش و راهکار ها (قسمت دوم)

با سخنرانی مهندس سیروس خلیلیان

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع بررسی اهمیت شاخص بهره وری خوراک (ecofeed) در انتخاب اسپرم

با سخنرانی Dr.paulo carvalho (دکترای علوم دامی از دانشگاه Madison امریکا)

Dr.johnson (دکترای تغذیه از دانشگاه Texas آمریکا)

Sara Westberry مدیر برنامه میتینگ شرکت ST Genetics

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع اثر متقابل ژنتیک و تغذیه

با سخنرانی کارشناسانST Genetic آمریکا

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار تخصصی آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

اصلاح نژاد دام

با موضوع ملاحضات عمومی برای ارزیابی ژنتیکی و انتخاب گوساله نر در ایران

با سخنرانی دکتر علی جبار زارع

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع مانیتورینگ گاوهای تازه زا

با سخنرانی مهندس عباس زالبیک

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع بهبود مدیریت گله های گاو  شیری

با سخنرانی دکتر محسن دادار

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع کمبود سویا چالش ها و راهکار ها

با سخنرانی مهندس سیروس خلیلیان

تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع کنترل ژنهای مغلوب در برنامه های جفت یابی

با سخنرانی مهندس حمید رضا کامیار نژاد

تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع ارزیابی ژنتیکی مقاومت به بیماری های متابولیکی در گاو شیری

با سخنرانی دکتر محسن دادار

تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع ارزیابی صفات تولید مثلی

با سخنرانی دکتر اکبر پیرستانی

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع تغییرات اطلاعات ژنتیکی اسپرم ها

با سخنرانی مهندس احسان جوانبخت

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

 

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع کنترل ژن های مغلوب و هاپلوتاپیها در برنامه های جفت یابی

با سخنرانی حمید رضا کامیار نژاد

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع چگونه اهداف و برنامه ریزی اصلاح نژادی گله خوود را تعیین نماییم؟

با سخنرانی دکتر محسن دادار

تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ

با موضوع  کنترل همخونی در برنامه های جفت یابی

با سخنرانی مهندس حمیدرضا کامیار نژاد

تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

اینستا لایو farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ 

با موضوع اهمیت جفت یابی در ارتقاء ژنتیکی گله های شیری 

با سخنرانی مهندس حمیدرضا کامیارنژاد

تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

اینستا لایو    farzanegan_commercial_group@

وبینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ (قسمت دوم)

با موضوع ورم پستان

با سخنرانی دکتر رضا کسروی

تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

اینستالایو       farzanegan_commercial_group@

سمینار آموزشی و کارگاه پرسش و پاسخ (قسمت اول)

با موضوع ورم پستان

با سخنرانی دکتر رضا کسروی

تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

محل سالن سمینار نمایشگاه بین المللی اصفهان

سمینار و کارگاه آموزشی روشهای نوین پرورش گوساله و مدیریت تغذیه گاوهای شیری

با سخنرانی جناب آقای مهندس سیروس خلیلیان و سرکار خانم دکتر مریم بوشهری

ورامین- هتل سامان

تاریخ: ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸

سمینار استرس حرارتی و روشهای کنترل و مدیریت آن در گاوهای شیری با سخنرانی آقای مهندس سیروس خلیلیان و خانم دکتر مریم بوشهری

یزد- 

با همکاری تعاونی دامداران یزد

تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

سمینار مدیریت گاو شیری و روشهای نوین پرورش گوساله با سخنرانی آقای مهندس سیروس خلیلیان و خانم دکتر مریم بوشهری

اصفهان- زرین شهر

با همکاری تعاونی دامداران لنجان

تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

سمینار اهداف اصلاح نژادی با سخنرانی آقایان Steffen Feurich و  Frank Bosselmann 

اصفهان- تالار شهروند

تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

سمینار با موضوع تقویت سیستم ایمنی در طیور با سخنرانی دکتر رحمان جهانیان

اصفهان- کاشان

تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳۹۷

سمینار تأثیر پری بیوتیک و اسانس گیاهی بر عملکرد رشد و ایمنی طیور

اصفهان- جم نشین ویثر

تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سمینار روش های کاربردی اصلاح نژاد در افزایش عملکرد صفات تولیدی و تولید مثلی گاو شیری

یزد-جهاد کشاورزی

تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

سمینار نقش افزودنیهای خوراک در تقویت سیستم ایمنی با سخنرانی آقایان دکتر رحمان جهانیان، Andrea Defranceschi و  Michele Mariani از شرکت AWP ایتالیا

مازندران- میزبان

تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

سمینار اثر Vegetable Pellet Feed بر افزایش سطح ایمنی طیور 

تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

سمینار نقش خوراک فیبر گیاهی در کاهش استرس، کاهش توکسین های قارچی، تقویت سیستم ایمنی، افزایش باروری با سخنرانی دکتر احمد رجاء حاتم صالح از شرکت AWP ایتالیا

مازندران- میزبان

تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

سمینار نقش خوراک گیاهی در افزایش عملکرد رشد و ایمنی طیور با سخنرانی آقای حاتم رجاء احمد صالح از شرکت AWP ایتالیا

اصفهان- اردستان

تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

سمینار بررسی عوامل موثر در افزایش ایمنی طیور با سخنرانی کارشناس شرکت Leiber آلمان

مازندران- بابلسر

تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۵

وورک شاپ با موضوع بررسی و تأثیر افزودنی های خوراک در سلامت و بهبود رشد طیور با سخنرانی دکتر اییانگ متخصص تغذیه طیور کشور انگلیس

مازندران- قائم شهر

تاریخ ۲۸ و ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵

سمینار بررسی عوامل موثر بر رشد و عملکرد طیور گوشتی و تخمگذار با سخنرانی دکتر رحمان جهانیان

اصفهان- جهاد کشاورزی

تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

سمینار نقش خوراک فیبری در کاهش استرس و سموم قارچی و اثر آنها بر تقویت سیستم ایمنی و باروری با سخنرانی پائولو کریستوفری و میکله ماریانی

اصفهان- سالن جهانگردی

تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

سمینار نقش پری بیوتیک ها در سیستم ایمنی مرغ مادر با سخنرانی دکتر رحمان جهانیان

مازندران- بابلسر

تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

سمینار چگونگی تقویت سیستم ایمنی و کاهش تلفات طیوربا سخنرانی دکتر فرریک از شرکت Leiber آلمان

مازندران- دانشگاه قائم شهر

تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

سمینار بررسی چگونگی عملکرد پری بیوتیک بر بهبود سیستم ایمنی و کاهش تلفات در طیور با سخنرانی دکتر رحمان جهانیان

فارس- اطلس شیراز

تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

کلاس آموزشی تحت عنوان تقویت سیستم ایمنی و کاهش تلفات تلفات طیور با سخنرانیدکتر رحمان جهانیان

مازندران- بابلسر

تاریخ ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴

کارگاه آموزشی تحت عنوان بالانس جیره بر اساس اسیدهای آمینه عبوری در گاوهای شیری با همکاری شرکت کارگیل امریکا

اصفهان- هتل آسمان

تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸

سمینار آموزشی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر سیستم ایمنی طیور با سخنرانی دکتر رحمان جهانیان

تهران- دانشکده دامپزشکی

تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

سمینار با موضوع تجهیزات و ماشین آلات جایگاه پرورش دام با سخنرانی استفانو اسپوستی از شرکت Rota Guido ایتالیا

خراسان رضئی- مشهد

تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۶

سمینار با موضوع تجهیزات و ماشین آلات جایگاه پرورش دام با سخنرانی استفانو دلیاسپوستی از شرکت Rota Guido ایتالیا

قزوین

تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱

کارگاه آموزشی با موضوع روغن های ضروری و اثر آن بر دام وطیور با سخنرانی پائولو کریستوفری

تاریخ آذر ماه ۱۳۹۲

سمینار آموزشی تحت عنوان تجهیزات و ماشین آلات جایگاه پرورش دام با سخنرانی استفانو دلی اسپوستی از شرکت Rota Guido ایتالیا

تاریخ تیرماه ۱۳۹۲

گردهمایی سالیانه با موضوع بررسی ژنتیک دام

تهران- نهاده های دامی جاهد

تاریخ اسفند ماه۱۳۹۱