آزمایشگاه آنالیز خوراک

poliSPEC NIR :

  • دستگاه آنالیزور خوراک و نهاده ها
  • ساخت شرکت ITPhotonics کشور ایتالیا
  •  قابلیت آنالیز ۱۷ آیتم در TMR
  • قابلیت آنالیز ۷ آیتم در مدفوع
  • قابلیت اندازه گیری نشاسته 
  • قابلیت آنالیز دانه ذرت، دانه جو، دانه گندم، کنجاله سویا، انواع علوفه، TMR و مدفوع

دانلود کاتالوگ